לחפש את השמחה

חלון החוצה

לפני כשבע שנים החלטתי לחפש את השמחה באופן אקטיבי. גם קודם חיפשתי אותה, אבל היה רגע שהיא הציצה אליי ואמרה לי: